Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Theodor Waldemar Hoffheinz

Karlas Teodoras Valdemaras Hofhaincas, XIX–XX a. lietuvių raštijos tyrėjas.

Hoffheinz Karl Theodor Waldemar (Karlas Teodoras Valdemaras Hòfhaincas) 1823 XII 11 Gumbinėje 1907 VIII 31 Tilžėje, lietuvių raštijos tyrinėtojas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, mokytojavo. 1857–1862 Įsės parapijos (Pakalnės bažnytinėje apskrityje) kunigas, 1862–1876 Verdainės parapijos (Šilutės bažnytinėje apskrityje) kunigas, nuo 1864 vyskupas, 1876–1890 Tilžės lietuvininkų parapijos kunigas ir vyskupas. 1882–1889 Lietuvių literatūros draugijos pirmininkas. Paskelbė lietuviškų giesmių melodijų rinkinį Giesmių balsai (1894), straipsnių apie lietuvių kalbą ir raštiją. 1887 pranešime Lietuvių literatūros draugijai konstatavo, kad lietuvininkų giedojimas skiriasi nuo vokiečių giedojimo: nors lietuviai naudojasi vokiškų choralų melodijomis, bet dažnai jos perkurtos lietuviškų dainų dvasia. Tilžės lietuvininkų bažnyčioje 1877 Hoffheinzas įvedė pamaldas ir vokiečių kalba, o po kelerių metų net uždraudė ją vadinti „lietuvininkų bažnyčia“. Katyčiuose Hoffheinzas yra pareiškęs: „Aš nemoku lietuviškai, ir Pons Dievs irgi lietuviškai nepermano.“

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Waldemaro Hoffheinzo knygos „Giesmių balsai“ viršelis, 1894 / Iš Vytauto Gocento rinkinio