Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leopold Geitler

Leopoldas Geitleris, XIX a. čekų kalbininkas.

Geitler Leopold (Leopoldas Géitleris) 1847 X 18Prahoje 1885 VI 2Doblinge (netoli Vienos), čekų kalbininkas. Jugoslavijos mokslo ir meno akademijos akademikas (1874). 1873–1874 Prahos, nuo 1874 Zagrebo universiteto profesorius, dėstė ir lietuvių kalbą. 1873 atvyko į Lietuvą, susipažino su Kauno ir Suvalkų gubernijų, Rytprūsių lietuvių tarmėmis. Susitiko su Frydrichu Kuršaičiu, Motiejumi Valančiumi, Antanu Baranausku. Išleido Litauische Studien, 1875 [Lietuviškos studijos]. Jose pateikė Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno ir kitų senųjų raštų ištraukų, tarminių tekstų, dalį Ferdinando Nesselmano žodyno papildymų. Paskelbė Beiträge zur Litauischen Dialektologie, 1885 [Lietuvių dialektologijos studijos]. Straipsnyje Litva i Litvane (1874) įdomiai aprašė kelionės po Lietuvą įspūdžius, pastebėjo, kad Klaipėdos krašto lietuviai viešose vietose nekalba savo tarme, bet stengiasi vartoti rašomąją kalbą.

L: Bs.(=J.Basanavičius). Leopoldas Geitleris // Auszra, 1885, nr. 7–8; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimų istorija. Kn. 1. V., 1979, p. 144–145; Petr J. Leopold Geitler. Praha, 1979.

Algirdas Sabaliauskas