Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Cappeller

Karlas Kapeleris, XIX–XX a. vokiečių kalbininkas, sanskritologas, lietuvių tautosakos rinkėjas.

Cappeller Carl (Karlas Kàpeleris) 1842 II 22Alekskiemyje (Stalupėnų aps.) 1925 VIIJenoje (Vokietija), vokiečių kalbininkas, sanskritologas. Lietuvių tautosakos rinkėjas. 1859 baigęs Gumbinės gimnaziją studijavo Berlyne, Leipcige, Paryžiuje, Londone. Dirbo Jenos universitete; profesorius (1875). Nuo jaunystės domėjosi lietuvių kalba. 1904 išspausdino savo dar 1876 užrašytą pasakojimą Kaip senieji lietuvininkai gyveno (lietuviškai išspausdintas knygoje Lietuvininkai, 1970). Pasakojimą parengti Cappelleriui padėjo jo tėvas, kuris, anot sūnaus, „mokėjo lietuviškai ir buvo geras lietuvių liaudies gyvenimo žinovas“. Tekstas kirčiuotas, su gausiais paaiškinimais. Pateikiamos kelių liaudies dainų melodijos. Pridėtas lietuvių–vokiečių kalbų žodynėlis. Šis XIX a. vidurio Stalupėnų apskrities lietuvininkų buities aprašymas labai vertingas lituanistikai, jame pateikiama autentiška etnografinė medžiaga. 1905 ištraukos spausdintos Tilžės laikraštyje Pagalba (nr. 3–11). Vertimas žurnale Le Monde Orientale (nr. 1, 1906) paskelbtas švedų kalba. Tęstiniame leidinyje Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft (T. 5, 1907–1911) paskelbtas vokiškas vertimas Wie die alten Litauer lebten. Vokiškas vertimas Leben und Gebräuche der alten preussischen Litauer, 1925 [senovės Prūsijos lietuvių gyvenimas ir papročiai] buvo išleistas ir atskira knygele. Žurnale Indogermanische Forschungen (nr. 31, 1913; nr. 35, 1915) Cappelleris paskelbė 24 dar jaunystėje užrašytas lietuvių pasakas. 1924 Berlyne Cappelleris išleido Litauische Märchen und Geschichten [Lietuviškos pasakos ir atsitikimai].

L: Lietuvininkai. V., 1970, p. 339–436, 452–454.

Vacys Milius

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Carlo Cappellerio knygos „Lietuvių pasakos ir atsitikimai“ (vokiečių kalba; Berlynas, 1924) viršelis

Iliustracija: Eleonoros Holss iliustracija Carlo Cappellerio vokiečių kalba išleistoje knygoje „Lietuviškos pasakos ir atsitikimai“ (Berlynas, 1924)