Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės aktas

1918 XI 30 Tilžėje priimta Prūsų Lietuvos tautinės tarybos deklaracija.

Tižės ãktas, 1918 XI 30 Tilžėje priimta Prūsų Lietuvos tautinės tarybos (Mažosios Lietuvos tautinė taryba) deklaracija. Tilžės aktas patvirtino jau anksčiau viešai išreikštą tarybos nuostatą, remiantis tautų apsisprendimo teise, reikalauti Prūsų Lietuvos prijungimo prie Lietuvos Respublikos: Atsižvelgiant į tai, kad viskas, kas yra, turi teisę gyvuoti ir tai, kad mes, Lietuviai, čionai Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, sudarome šito krašto dauguomenę, reikalaujame mes, remdamiesi ant Vilsono Tautų apsisprendimo teisės, priglaudimą Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą pareiškimą priimantieji pasižada visas savo jėgas už įvykdinimą minėto siekio pašvęsti. Tilžės aktą pasirašė 24 šios tarybos nariai: Jurgis Arnašius, Mikas Banaitis, Emilis Bendikas, L. Deivikas, Mikelis Deivikas, Valteris Didžys, Viktoras Gailius, Jurgis Gronavas, Enzys Jagomastas, Martynas Jankus, Jakūbas Juška, D. Kalniškys, Kristupas Kiupelis, Mikelis Klečkus, Jurgis Lėbartas, Mikelis Lymantas, Mikelis Mačiulis, Jurgis Margys, Kristupas Paura, Mikelis Reidys, A. Smalakys, Jonas Užpurvis, Jonas Vanagaitis ir Frydrichas Subaitis. Tilžės aktu išreikštą Prūsų Lietuvos tautinės tarybos poziciją Lietuvos valstybė naudojo kaip argumentą siekiant prie Lietuvos Respublikos prijungti Klaipėdos kraštą.

Iliustracija: Tilžės akto plakatas, išleistas spaudos ir prekybos bendrovės „Rytas“ Klaipėdoje, 1936 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų

Iliustracija: Palakatas, išleistas „Grafikos“ leidyklos Šiauliuose, 1926 / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Daivos ir Evaldo Vyčinų vadovaujamas folkloro ansamblis „Visi“ koncertuoja Tilžės akto minėjime Mažosios Lietuvos reikalų taryboje, 2006