Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Reidys

malūnininkas, XIX–XX a. visuomenės veikėjas.

Reidỹs Mikelis 1869 VIII 18Skuldeiniuose (Pakalnės aps.) 1926Kaukėnuose (Pakalnės aps.), visuomenės veikėjas. Kaukėnuose turėjo malūną. Dalyvavo kovoje prieš lietuvių kalbos teisių apribojimą, mokesčių naštą. Tilžės–Pakalnės apskrities Lietuvių skyrimo draugijos iškeltas kandidatu 1911 rinkimuose į Vokietijos reichstagą, 1912 į Prūsijos landtagą, bet rinkimus pralaimėjo. 1918 XI 30 Reidys kaip Prūsų Lietuvos tautinės tarybos narys pasirašė Tilžės aktą, reikalavusį Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios Lietuvos. 1919 išrinktas Vokietijos lietuvių susivienijimo valdybos nariu.

Albertas Juška

Iliustracija: Mikelis Reidys / Iš Domo Kauno rinkinio