Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Banaitis

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Banáitis Mikas 1876Paskalviuose (Ragainės aps.) 1945Fürstenberge (Vokietija), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 1918 Tilžės akto signataras. Su dėde Miku Banaičiu garsėjo Mažojoje Lietuvoje kaip laikrodininkai, turėję juvelyrines krautuves Gastose, Žiliuose ir Tilžėje. Sieniniai laikrodžiai su įrašu „Miks Banaitis“ kabodavo lietuvininkų namuose, o jų reklama apie 50 metų buvo skelbiama kalendoriuose ir laikraščiuose. Tarnaudamas Prūsijos kunigaikščio Boguslavo Radvilos 1-ajame pionierių batalione Karaliaučiuje, tapo neįgalus, tačiau per Pirmąjį pasaulinį karą buvo mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę. Apdovanotas Geležiniu kryžiumi, bet pensiją atėmė išmokėdami kompensaciją. Tilžėje atkūrė juvelyrinę parduotuvę. 1919 atkurto ir iki 1935 veikusio Vokietijos lietuvių susivienijimo (buvęs Prūsų lietuvių susivienijimas) reikalų vedėjas (paskutinis). Už lietuvišką veiklą nacių itin persekiotas. Banaičių krautuvė ir namai Tilžėje 1935 buvo nusiaubti. Banaitis su brolio Kristupo Banaičio nepilnamečiu sūnumi Valteriu gestapo suimti. Mikas Banaitis nacių nuteistas 5 metams kalėjimo, bet prasidėjus Antrajam pasauliniam karui paleistas. Frontui artėjant, prievarta evakuotas į Vokietiją. Mirė nuo vėžio.

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mikas Banaitis / Iš Vytauto Šilo rinkinio