Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Mačiulis

XIX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Mačiùlis Mikelis, XIX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Pagėgių jaunimo draugijos Rūta veikloje. 1918 XI 16 išrinktas į Prūsų Lietuvos tautinę tarybą. 1918 XI 30 pasirašė Tilžės aktą. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Pagėgių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikos ekonomikos ir Mažosios Lietuvos jaunųjų draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis