Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Margys

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Margỹs Jurgis apie 1890Versmininkuose (Pagėgių aps.) ?, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Jaunimo draugijos Vainikas Katyčiuose (įkurta 1911) pirmininkas, lietuvių jaunimo organizacijų sąjungos Santara (įkurta 1912) pirmosios valdybos narys, Tilžės akto (1918) signataras. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Katyčių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikos, ekonomikos ir Mažosios Lietuvos jaunųjų draugijų atstovų suvažiavime Šilutėje. Pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Vytautas Šilas