Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Arnašius

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas.

Arnãšius Jurgis 1872 II 12Vanaguose (Klaipėdos aps.) 1934 VI 23Klaipėdoje), Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas. Valterio Arnašiaus tėvas. Holzo ir Šerniaus spaustuvėje Klaipėdoje pramoko raidžių rinkėjo amato, nuo 1893 su pertrūkiais redagavo Juliaus Reylenderio ir sūnaus spaustuvėje Tilžėje leistą laikraštį Tilžės keleivis (1893–1924) ir sudarinėjo Tilžės keleivio kalendras (1893–1894, 1906–1923). 1898 redagavo Enzio Jagomasto Tilžėje leistą Aušrą, nuo 1899 iki sustabdymo 1924 – Tilžės keleivį. Arnašiaus redaguojamas Tilžės keleivis buvo sušvelninęs provokišką konservatyvią kryptį, tapo palankesniu lietuvių reikalams. 1924 iš Tilžės persikėlė gyventi į Klaipėdą. Buvo vertėjas prokuratūroje, redagavo Pajūrio sargą (1924–1925), bendradarbiavo Lietuvos keleivyje. Savo publikacijose pasisakė už Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrinę autonomiją, leidiniuose dėjo daug knygų prekybos bibliografinės informacijos, populiarino knygos istorijos žinias. Tilžėje 1918 XI 30 su kitais pasirašė Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos aktą dėl Mažosios Lietuvos prisiglaudimo prie Didžiosios Lietuvos.

Vaclovas Bagdonavičius

Domas Kaunas

Iliustracija: Jurgis Arnašius