Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Klečkus

XX a. Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas.

Klẽčkus Mikelis, Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas. Tilžės akto signataras. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Saugų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės visuotiniame seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis