Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Gronavas

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Gronavas Jurgis, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Su kitais 1918 XI 30 pasirašė Tilžės aktą, kuriuo reikalaujama Mažąją Lietuvą prijungti prie lietuvių tautos kamieno – Didžiosios Lietuvos.