Mažosios Lietuvos
enciklopedija

L. Deivikas

XX a. I pusės visuomenės ir kultūros veikėjas.

Deivikas L., visuomenės ir kultūros veikėjas. „Birutės“ draugijos narys, Prūsų Lietuvos tautinės komisijos narys. Su kitais komisijos nariais parengė atsišaukimą lietuvininkams Pabuskit! Klausykit! Padabokit! Tilžės akto (1918) signataras. Lietuvių kultūros draugijos (1930–1935) Tilžėje valdybos sekretorius. Draugijos skaityklai Lietuvių salėje pagamino specialią knygų spintą. Enziui Jagomastui padėjo išparduoti eilėraščių rinkinį Lietuviški širdies balsai (1930).

Vytautas Gocentas

Vytautas Šilas