Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memelsches Wochenblatt“

„Klaipėdos savaitraštis“, dvisavaitinis laikraštis, skirtas Prūsų Lietuvai.

„Memelsches Wochenblatt“ [„Klaipėdos savaitraštis“], dvisavaitinis laikraštis, skirtas Prūsų Lietuvai. Ėjo vokiečių kalba Klaipėdoje 1811 I 1–1854 X 5. Iš pradžių laikraščio formatas buvo 11×18 cm, po metų – 18×20 cm. Redagavo mokytojas dr. J. S. Rosenheynas, K. Besseldtas ir E. Hermes. Vėliau redagavo ir leido spaustuvininkas iš Karaliaučiaus Friedrichas Wilhelmas Horchas. Leidyklai sudegus, laikraštis sustojo. Kiek vėliau atgaivintas ir pavadintas Bürgerzeitung (nustotas leisti 1865).

MLFA