Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Dienos lapas“

„Dienos laps“, pirmasis Mažosios Lietuvos dienraštis, 1909–1910 leistas Klaipėdoje.

„Dienõs lãpas“ („Dienos laps“), pirmasis Mažosios Lietuvos dienraštis, 1909–1910 leistas Klaipėdoje. Leido ir spausdino Martyno Jankaus spaustuvė Klaipėdoje. Pirmasis bandomasis Dienos lapo numeris pasirodė 1909 VIII 7. Ėjo 6 kartus per savaitę. Nuo 10 numerio (1909) tapo savaitraščiu. Nagrinėjo prekybos, ūkininkavimo klausimus, skelbė žinias iš svetur ir iš Lietuvos. Iš viso išleista 29 numeriai.

ŽE