Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėda“

Klaipėdos apskrities ir miesto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 rusų ir nuo 1950 lietuvių kalbomis.

„Klapėda“, Klaipėdos apskrities ir miesto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 XI 7 rusų ir nuo 1950 lietuvių kalbomis. Iki 1990 vadinosi Tarybinė Klaipėda, ėjo kaip Lietuvos komunistų partijos Klaipėdos miesto komiteto ir miesto Liaudies deputatų tarybos laikraštis. 1950 nr. 1–14 buvo Klaipėdos srities, iki 1953 srities ir miesto laikraštis. 1990–1995 rugpjūtį Klaipėdos miesto laikraštis, vėliau apskrities ir miesto dienraštis. Mažosios Lietuvos temomis rašė Gražina Juodytė, Pranas Martinkus, Stasys Štikelis, Albinas Stubra ir kiti. Tiražas 1981 lietuvių ir rusų kalbomis buvo po 30 000 egz., 1997 – 14 000 egz. lietuvių kalba ir 9000 egz. rusų kalba. Nuo 1996 turi dvisavaitinį Vakarų Lietuvos istorijos ir kultūros priedą „Gilija“, kurį rengia žurnalistas Bernardas Aleknavičius, jame rašoma ir apie Mažąją Lietuvą.

ŽE

Iliustracija: Klaipėdos apskrities ir miesto laikraščio „Klaipėda“ antraštė, 2003