Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvininkų Prietelis“

„Lietuvininku Prietelis“, arba „Klaipėdos Ceitungos“ religinis visuomeninis ir politinis savaitraštis, ėjęs Klaipėdoje 1849.

„Lietùvininkų Pretelis“, „Lietuvininkû Prietelis“, arba „Klaipėdos Ceitungos“, religinis visuomeninis ir politinis savaitraštis, ėjęs Klaipėdoje 1849 IV 5–XII 28 gotišku šriftu. Leidėjas F. W. Horchas, redaktorius kunigas Rudolfas Andrius Cipelis (Rudolf Andreas Zippell). Tai antrasis periodinis leidinys ir pirmasis laikraštis Mažojoje Lietuvoje. Buvo spausdinamas redaktoriaus įžanginis straipsnis, šiek tiek žinių apie vietos gyvenimą, istorinių straipsnių, pateikiama gana plati, užimanti didesnę leidinio dalį Europos valstybių visuomenės ir politinio gyvenimo kronika. 4 puslapių savaitraštis išeidavo ketvirtadieniais, tiražas – apie 200 egzempliorių. Išleisti 35–38 numeriai. Laikraštis nustotas leisti redaktorių iškėlus į Darkiemį.

ŽE

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvininkų prietelis“ antraštė, 1849, nr. 1