Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rašytojai

grožinės literatūros kūrėjai.

rašýtojai. Mažojoje Lietuvoje buvo išleista pirmoji lietuviška knyga (Martyno Mažvydo katekizmas, 1547), parašytas pirmasis grožinis kūrinys (Kristijono Donelaičio Metai), čia prasidėjo lietuvių raštija, formavosi bendrinė kalba (bendrinės kalbos formavimasis). Rytprūsiuose plėtojosi kelios kultūros, grožinė literatūra buvo kuriama ne vien lietuvių kalba (apie ją literatūra). XIX a. pabaigoje prasidėjusi prievartinė germanizacija įtvirtino vokiečių kalbą viešajame gyvenime, dauguma lietuvių integravosi, perėmė vokiečių kultūrą. Lietuvių literatūra labiau plėtojosi Klaipėdos krašte (Ansas Bruožis, Mikelis Hofmanas-Ateivis, Fridrichas Bajoraitis, Vydūnas, Ieva Simonaitytė). Mažlietuvių rašytojų tradicijas laisvėjant Lietuvai pratęsė Astrida Petraitytė, Edita Barauskienė ir kiti.

Dar skaitykite: poema, poezija, proza.

Iliustracija: Poetė, kilusi iš Pagėsių apylinkių, Aldona Gustas, su kraštiečiu Hansu Masalskiu ir literatūros kritiku Aleksandru Žaliu prie Kristijono Donelaičio paminklo Klaipėdoje, apie 1983

Iliustracija: Rašytoja Astrida Petraitytė, 2006

Iliustracija: Rašytoja Edita Barauskienė