Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas, Pridrikis Bajoraitis

poetas, publicistas, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Bajoráitis Frydrichas, Pridrikis 1883 XII 9Medukalniuose (Įsruties aps.) 1909 III 16Balandžiuose (Ragainės aps.), Mažosios Lietuvos poetas, publicistas, visuomenės veikėjas. 1904 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Iki 1906 mokytojavo Paleičiuose, Rukuose (Šilutės apskrityje). Lietuvių vaikus mokė gimtosios kalbos, nors tai buvo draudžiama. 1905 organizavo lietuvių jaunimo susirašinėjimą, įsteigė kilnojamą biblioteką Lietuvių keliaujantis knygynas ir jai vadovavo. Komplektavo abiejų lietuvių tautos dalių ir lietuvių išeivių literatūrą, siekė sujungti Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Publikavo bibliotekos įsigytų leidinių bibliografinius sąrašus. „Naujoje lietuviškoje ceitungoje“ paskelbė nemaža eilėraščių ir straipsnių; pasirašinėjo Paukštelio ir Balandėlio slapyvardžiais. Bajoraičio kūryboje smerkiama nutautinimo politika, reiškiamas patriotizmas, pabrėžiamas lietuvių kultūros vertingumas, kaip tautinės savimonės ir savigarbos pagrindas. Tokios Bajoraičio nuostatos susiformavo dėl Vydūno idėjų poveikio. Bajoraičio kūryba veikė Mažosios Lietuvos poetus ir rašytojus Mikelį Ateivį-Hofmaną, Gustavą Juozupaitį, Ievą Simonaitytę ir kitus. Vydūno rūpesčiu ir lėšomis iš Anso Bruožio palikimo 1932 išleistas Bajoraičio eilėraščių rinkinys Gyvumo žodžiai. 45 Bajoraičio eilėraščiai įdėti į Mažosios Lietuvos lietuvių poezijos antologiją Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio (1986).

LE

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Frydrichas Bajoraitis

Iliustracija: Frydricho Bajoraičio-Paukštelio eilėraščių rinkinys, išleistas Vydūno, 1932