Mažosios Lietuvos
enciklopedija

mėnesių pavadinimai

senoviniai mėnesių pavadinimai.

mnesių pavadnimai. Jie apibūdina žmonių santykį su supančia gamta, fiksuoja tuos sezoninius jos pokyčius, kurie svarbūs bendruomenės gyvensenai; jie t. p. nusako žemės ūkio darbų eiliškumą. Tikėtina, kad Mažojoje Lietuvoje paplitę mėnesių pavadinimai buvo tradiciniai, kilę iš vietoje susiklosčiusios kalendorinės sistemos įvairių raidos etapų. Mėnesių pavadinimai žinomi iš Pilypo Ruigio (1747), Kristijono Gotlybo Milkaus (1800), Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmano (1851), Frydricho Kuršaičio (1870) žodynų; Mato Pretorijaus Prūsijos įdomybių… rankraščio (apie 1681), Viliaus Kalvaičio knygos Lietuwiszkų Wardų Klėtelė (1910). Juos verta palyginti su mėnesių pavadinimais, vartotais Mažosios Lietuvos kalendoriuose, pradedant pirmuoju, 1847 metų, kurį išleido E. Šesnakas. Ten greta sulietuvintų lotyniškųjų mėnesių pavadinimų pateikiami ir lietuviškieji. Iš lentelės matyti, kad senieji mėnesių pavadinimai geriau atitinka vėlesnio mėnesio gamtos reiškinius. Viena šios slinkties priežasčių – kalendorinė Grigaliaus reforma: vardai neabejotinai atitinka senovinį gyvenimo būdą. Vasaros mėnesių pavadinimai sutampa su fenologija, nes žemės ūkio darbų terminai kalendorių patikslina.

Dar skaitykite: kovinis, lapkritis, liepinis, paukštlekis, paukštlėkis, pavasaris, pjūtis, pūdymo mėnuo, pusčius, ragas, ragutis, rudenio mėnuo, rugus mėnuo.

Lent. Mėnesių pavadinimai Mažosios Lietuvos lietuviškuose leidiniuose
Mėnesių dabartiniai pavadinimai Mėnesių pavadinimai Mažojoje Lietuvoje P. Ruigio, K. Milkaus, G. H. F. Neselmanno, F. Kuršaičio žodynuose M. Pretorijaus leidiniuose V. Kalvaičio leidiniuose E. Šesnako kalendoriuje Kituose leidiniuose
Sausis Januarijus Pusčius, pustis, didelis ragutis, vasaris Vasaris Pusčius, vasaris, ragas Pusčius, vasaris, šalčio Sausis, vasaris, pusčius, pūščius
Vasaris Februarijus Vasaris, mažas ragutis, kovinis Kovas Kovinis, ragutis, pridėlinis Kovinis Kovinis, kovas, ragutis, pusčius
Kovas Mercas Karvelinis, balandinis Karvelinis Karvelinis, balandinis Karvelinis, balandinis Kovinis, kovas, karvelinis, balandinis, balandis
Balandis Aprilis Sultekis, biržetas, berželis, gegužis, gegužinis Gegužinis Sultekis, Velykų Sultekis, Velykų Sultekis, Velykų, karvelinis
Gegužė Meijis Gegužinis, gegužis Birželis,  sultekis Gegužinis, žiedų Gegužinis, žiedų Militis, žiedis, gegužis, gegužinis
Birželis Junijis Pūdymo, sėjos, sėjinis, sėmenis, sėmenija, kirmėlių Sėmenis Sėjinis, visjavis, pūdymo Sėjinis, pūdymo Biržis, sėjos, pūdymo, sėjinis, birželis, jaunis, beržinis, beržų
Liepa Julijis Liepinis, liepos, liepžiedis Liepinis  Liepinis, šienavimo Liepinis, šienavimo Šienpjūvis, liepinis, liepos, šienavimo
Rugpjūtis Augustas Pjūmonės, pjūtis, pjūvės, rugpjūtė, rugpjūtis, degėsis, šilius Visjauvis, žilio Rugpjūtis, degėsis Rugpjūtis, degėsis Rugpjūtis, degėsis, paukštlėkis
Rugsėjis Septembris Rudeninis, rudugys, rudugis, rujos Paukštlėkis, rujos Rudens, rugsėjis, paukštlėkis Rudugys, rudens Šilinis, rudens, rudugys, rugsėjas, strazdinis, rugis
Spalis Oktoberis Spalių, lapkristys, lapkritys Lapkristis Spalinis, lapkritis Lapkritys Spalinis, lapkristis, lapkritis
Lapkritis Novembris Gruodinis, gruodis Gruodinis Gruodinis Grodinis Vėlių, gruodinis, lapkritis
Gruodis Decembris Siekis, sausis, gruodis Sausis Sausis, Kalėdų Sausis, Kalėdų Siekis, kalėdis, sausis, Kalėdų, gruodis

Libertas Klimka