Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pusčius

sausio (I) mėnesio pavadinimas.

pùsčius, sausio (I) mėnesio pavadinimas, vartotas XVIII–XIX a. Prūsijos valdžios įsakuose, išverstuose į lietuvių kalbą, ir tų amžių Mažosios Lietuvos žodynuose.

Dar skaitykite pavasaris.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960.

Jurgis Mališauskas

Taip jis vadintas XVIII–XIX a. Prūsijos karaliaus oficialiuose raštuose, pvz., dėl pabėgusių karių gaudymo Karalaus paliepimm’s... 8moj Dienoj’ Mẽnesio Pśczaus... (1788).

Birutė Žemaitaitytė