Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kovinis

vasario (antrojo) mėnesio pavadinimas, vartotas Prūsijos valdžios įsakuose.

kovnis, vasario (antrojo) mėnesio pavadinimas, vartotas Prūsijos valdžios įsakuose (išliko iš XVIII a. ir XIX a. pradžios). Rankraštiniame XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodyne Lexicon Lithuanicum užrašyta Hornung Kowinnis.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960; Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. V., 1987.

Jurgis Mališauskas