Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lapkritis

kalendorinių metų 11-ojo mėnesio pavadinimas.

lãpkritis (lot. November), kalendorinių metų 11-ojo mėnesio pavadinimas. Seniau šis mėnuo įvairiai vadintas: lapkritys, lapkristinis, lapkristys. 1885 Aušros kalendoriuje lapkritis vadintas Vėlių mėnesiu, 1862 E. Šesnako Prūsiškose kalendrose – gruodiniu. K. Sirvydo žodyne (1629) 1apkričio mėnuo apibrėžtas dabartine reikšme. Lapkritis, kaip spalio (X) mėnesio pavadinimas, pateiktas rankraštiniame XVII a. vokiečiųlietuvių kalbų žodyne Lexicon Lithuanicum. Ten užrašyta „Weinmonath Lapkritis“. T. p. šis pavadinimas (lapkristis) vartotas 1722 į lietuvių kalbą išverstame Prūsijos valdžios įsake turtų paveldėjimo klausimu. 1747 Pilypo Ruigio ir 1851 Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno žodynuose 1apkričiu vadinamas spalio mėnuo: lapkritys – der Monat Oktober. Tai atitinka ir fenologinius rudens požymius. Galbūt 11-asis mėnuo 1apkričiu pavadintas pagal lenkiškus kalendorius, atitinkančius švelnesnį tos šalies klimatą. Lapkričio vardas sudarytas iš lapas ir kristi.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960; Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. V., 1987; Seliukaitė I., Klimka L. Mažosios Lietuvos kalendoriai etnologiniu požiūriu // Lietuvininkų kraštas. K., 1995, p. 709–718.

Libertas Klimka

LE

Jurgis Mališauskas