Mažosios Lietuvos
enciklopedija

paukštlėkis, 2

paukštlekis, rugsėjo mėnesio pavadinimas.

paũkštlėkis, 2, paukštlekis, rugsėjo (IX) mėnesio pavadinimas, pavartotas XVII a. Mato Pretorijaus Deliciae Prussicae... [Prūsijos įdomybės…].

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960; Lietuvių kalbos žodynas. V., 1973, t. 9, p. 650.

Jurgis Mališauskas