Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pūdymo mėnuo

birželio mėnesio pavadinimas.

pdymo mnuo, birželio (VI) mėnesio pavadinimas, pavartotas keliuose XVIII–XIX a. Prūsijos valdžios įsakuose, išverstuose į lietuvių kalbą.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960.

Jurgis Mališauskas