Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pavasaris

sausio mėnesio pavadinimas.

pãvasaris, sausio (I) mėnesio pavadinimas. Prūsijos karališkoje gromatoje dėl išgriovimo kaimiečių pirkiose duonkepių krosnių 1724 rašyta: (...) jog Peczei Namůse ant Laukô atmesti, o ant atwirū Ulicziū Kiemo tur pakurti buti. (...) Berlyne ašmoje dienoje Pawasario.

Dar skaitykite pusčius.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960.

Jurgis Mališauskas

Birutė Žemaitaitytė