Mažosios Lietuvos
enciklopedija

paukštlėkis, 1

rugsėjo mėnuo.

paũkštlėkis, 1, paukšlėkis rugsėjo mėnuo: (…) Karalißka Gromata (…) nuog pirmôs dienôs paukßlėkiô Menesês (…) Rugpjutês Mėnesiô 1724. Žodis vartotas Prūsijos karaliaus įsake, kuriuo drausta avėti vyžomis. Vartotas ir Viliaus Kalvaičio.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960; Lietuvių kalbos žodynas. V., 1973, t. 9, p. 650.

Birutė Žemaitaitytė