Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rudenio mėnuo

rugsėjo mėnesio pavadinimas.

rùdenio mnuo, rugsėjo mėnesio pavadinimas, pavartotas 1787 ir 1800 Prūsijos valdžios įsakuose, išverstuose į lietuvių kalbą ir liepiančiuose laikytis higienos reikalavimų, laidojant limpamomis ligomis sirgusius žmones.

Dar skaitykite paukštlėkis.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960.

Jurgis Mališauskas