Mažosios Lietuvos
enciklopedija

memorialinės vietos

su svarbiausiais įvykiais, žymiais žmonėmis ir kita susijusios atmintinos vietos.

memoriãlinės viẽtos, su svarbiausiais įvykiais, žymiais žmonėmis ir kita susijusios atmintinos vietos. Seniausias klodas – Prūsos žymių veikėjų gimtinės ar žuvimo vietos, buvusių mūšių, senųjų gyvenviečių ar pilių vietos. Minėtini Mažosios Lietuvos įvairių raidos etapų svarbiausi įvykiai, buvę krašto veikėjai (lietuvių ir vokiečių kilmės kultūros ir kiti darbuotojai). Turi būti žinomos genocido vietos, etnocido sunaikinti kultūros paminklai. Klaipėdos krašte minėtini 1923 pradžios įvykiai, vėlesnės lietuviškos veiklos pastangos. Tačiau dėl politinių-ideologinių priežasčių, Karaliaučiaus krašto dabartinės valdžios nuostatų ir kitų priežasčių, kol kas žinoma ir tinkamai pagerbta tik maža memorialinių vietų dalelė. Ypatinga išimtis – Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje. Tik didelių pastangų dėka išsaugota Immanuelio Kanto kapavietė Karaliaučiuje. Jau pastatytas paminklas Herkaus Manto žūties vietoje prie Narkyčių krašto administracijos nurodymu nuardytas. Paminkliniais ženklais neleista pažymėti K. Donelaičio atminimą Stalupėnuose, M. Mažvydo – Ragainėje. Daugiau nuveikta Lietuvos valdose – buvusiame Klaipėdos krašte. Ten įvairiai pagerbti kai kurie krašto veikėjai (K. Donelaitis, M. Mažvydas, M. Jankus, Vydūnas ir kt.). Tačiau absoliuti dauguma istorinių įvykių, Mažajai Lietuvai svarbių veikėjų bei vietovių iki šiol deramai nepaminėti. Memorialinės vietos toliau nyksta ir niokojamos. Taip nusiaubti Gaigalaičių, Jagomastų ir kitų šeimų kapai, pagrobti ar suniokoti buvę antkapiniai paminklai. Šilutėje liko nebaigtas paminklas Klaipėdos krašto sukilimui ir Šilutės seimui. Rambyno regioniniame parke nepaminėtas Martynas Mažvydas. Kildavo grėsmių svarbiausiai krašte memorialinei vietai – Mažosios Lietuvos panteonui prie Rambyno (dar Bitėnų–Rambyno kapinaitės). Pavienių entuziastų ar išeivių pastangomis pažymimos sovietmečių sunaikintų bažnyčių vietos Priekulėje, Smalininkuose ir kitur, žymių žmonių gimtinės ir kita. Eduardas Jonušas atkūrė senuosius krikštus Nidos kapinėse ir kita. Juliaus Balčiausko pastangomis Šilutėje 1993 įkurtas Istorinių įvykių ir asmenybių įamžinimo visuomeninis komitetas; Kazimiero Banio rūpesčiu Rusnėje paminėta žymi Anckerių giminė, įkurta Rusnės etnografinė sodyba.

L: Purvinas M., Purvinienė M. Ar išliks Mažosios Lietuvos panteonas prie Rambyno? // Lietuvos aidas, 2003 05 31.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Paminklas (architektė Živilė Mačionienė) nacių sušaudytai Jagomastų šeimai Paneriuose

Iliustracija: Prie kapo: Vilniaus evangelikų liuteronų kunigas (dabar vyskupas) Mindaugas Sabutis, parapijiečiai: Irma Hakaitė, Vytautas Gocentas, Algirdas Žemaitaitis, Birutė Žemaitaitytė, priekyje – Rūta Hakaitė (mirusi), 2001

Iliustracija: Tenkyčių (Semba) apylinkėse sugriautos koplyčios vietoje 1831 lenkų grafienės Elisabethos Wielopolskos pastatytas dekoruotas metalinis kryžius pirmajam krikščionių misionieriui prūsų žemėse šv. Adalbertui (spėjama, kad jis čia buvo nužudytas 997), iki 1945 / Iš knygos „Užmirštieji prūsai“, 1999