Mažosios Lietuvos
enciklopedija

krikštai

senoviniai antkapiniai ženklai Mažojoje Lietuvoje.

krikšta, saviti senoviniai antkapiniai ženklai Mažojoje Lietuvoje, drožti iš medžio lentos. Krikštų pavidalas atspindėjo senųjų baltų pasaulėjautą ir papročius. Itin sudėtingų formų krikštai (puošti paukščių ir kitomis figūromis, spalvingai dažyti) statyti Kuršmarių pakrančių (Labguvos ir Pakalnės apskričių) kapinėse. Kuršių nerijoje statyti krikštai – paprastesnių formų, kuklūs. Žemyninėje krašto dalyje fiksuoti paprastesni masyvesni krikštai, dar XIX a. paplitę daugelyje Mažosios Lietuvos vietovių bei Paprūsėje. Tyrėjai XIX a.–XX a. pradžioje krašte užfiksavo dešimtis įvairių formų krikštų. Įrašas apie mirusįjį raižytas ar vedžiotas dažais krikšto priekinėje plokštumoje – atgręžtoje į kapą. Vėliau būta prie krikštų prikalamų metalinių lentelių su įrašais, įgudę meistrai krikšto viršutinę briauną apjuosdavo įvairaus metalo skardos juostele, saugojusia nuo lietaus. Pats kkrikštas tvirtintas ant stiebo – ilgos ąžuolinės lentos, siekusios kapo dugną. Krikštai statyti kapo kojūgalyje (kad prisikeliančiam iš numirusiųjų būtų patogiau įsitverti, lipant iš kapo duobės). Krikštus kaip senovės kultūros reliktus pamažu išstūmė naujoviškesni antkapiniai paminklai, kryžiai, labiau atitikę protestantiškosios krikščionybės nuostatas, paprastesnės lavonlentės. Mediniai krikštai (nors ir dažyti ar dervuoti) buvo neilgaamžiai. Senieji krikštai sunyko ar sunaikinti po 1944. XIX a.–XX a. pradžioje vaizdingi krikštai rinkti į krašto muziejus kaip būdingi eksponatai (matyt, jie pražuvo per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietmečiu). Krikštų statymo tradicija (kai kur išlikusi iki Antrojo pasaulinio karo) nutrūko sovietinio etnocido metais. 1991–1996 dar aptikti pavieniai autentiški krikštai. Jų formą sovietmečiu išpopuliarino dailininkas Eduardas Jonušas, Nidos kapinėse įrengęs atkurtą krikštų kampelį. Pagal senąsias tradicijas sukurti krikštai Bitėnų–Rambyno kapinėse Vydūnui ir M. Jankui (architektė M. Purvinienė). Neretai painiojami skirtingų epochų antkapiniai ženklai – krikštais nepagrįstai vadinamos ir vėlesnių laikų vokiečių toblyčios, kraštui būdingi vadinami moteriški mediniai kryželiai su stogeliais ir kita. Tai jau kitos simbolikos ir prasmės objektai.

L: Alseikaitė-Gimbutienė M. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai // Aidai. Miunchenas, 1946, nr. 7, p. 108-109; Bezzenberger A. Über Grabkreuzformen // Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1883, Heft 7, p. 24-28; Čerbulėnas K. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai // Naujoji romuva. K., 1938, nr. 1-2, p. 42-45; Čerbulėnas K. Pajūrio lietuvių antkapiai // Lietuvininkų kraštas. K., 1995, p. 519-532; Gimbutas J. Mažosios Lietuvos krikštų formos // Lituanistikos darbai. Čikaga, 1966, T. 1, p. 19–47; Gimbutas J. Grave markers of Lithuania Minor // Lithuania Minor. New York, 1976, p. 215–248. Detlefzenas R. Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinis bažnyčios. V., 1995.

Kostas Frankas

Martynas Purvinas

Marija Purvinienė

Iliustracija: Krikštų studija / Iš knygos „Aukuras“, 1937

Iliustracija: Krikštai: Katyčiai, Tilžės apskritis / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“ (vokiškai, 1911; lietuviškai, 1995)

Iliustracija: Krikštas. Nida, Klaipėdos apskritis. Marijos Alseikaitės-Gimbutienės krikštų studija / Iš Rimto Kazio Tarabildos rinkinio

Iliustracija: Krikštas. Macgiriai, Klaipėdos apskritis. Marijos Alseikaitės-Gimbutienės krikštų studija / Iš Rimto Kazio Tarabildos rinkinio

Iliustracija: Krikštas. Pelenai, Tilžės apskritis. Marijos Alseikaitės-Gimbutienės krikštų studija / Iš Rimto Kazio Tarabildos rinkinio

Iliustracija: Krikštas Nidos žvejų kapinaitėse, statytas 1886. Klaipėdos apskritis, 1932–36 / Iš Antano Buračo rinkinio

Iliustracija: Krikštas Nidos žvejų kapinaitėse, statytas 1892. Klaipėdos apskritis, 1932–36 / Iš Antano Buračo rinkinio

Iliustracija: Krikštas Nidos žvejų kapinaitėse, statytas 1889. Klaipėdos apskritis, 1932–36 / Iš Antano Buračo rinkinio

Iliustracija: Krikštas Vainuto evangelikų liuteronų kapinėse, statytas 1896. Tauragės apskritis, 1932–36 / Iš Antano Buračo rinkinio

Iliustracija: Krikštas Vainuto evangelikų liuteronų kapinėse, statytas 1896. Tauragės apskritis, 1932–36 / Iš Antano Buračo rinkinio

Iliustracija: Krikštas Vainuto evangelikų liuteronų kapinėse, statyti 1896. Tauragės apskritis, 1932–36 / Iš Antano Buračo rinkinio

Iliustracija: Purvinų giminės XX a. pradžia tradicinis medinis krikštas Nidos kapinėse, 2001

Iliustracija: Stilizuotas Lenos Špatkauskaitės krikštas Kintų kapinėse, 2000

Iliustracija: Sudėtingų formų, įvairiomis spalvomis marginti lietuvininkų krikštai Nemuno deltos kapinėse, XIX a. pabaiga / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Preilos kapinaitėse nebeliko krikštų – tik tradiciniai žemi kryžiai, 1982

Iliustracija: Krikštas Rusnės kapinėse, Šilutės apskritis / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“ (vokiškai, 1911; lietuviškai, 1995)

Iliustracija: Krikštai Gilijos ir Gyventės kapinėse, Labguvos apskritis / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“ (vokiškai, 1911; lietuviškai, 1995)