Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsa

baltų genčių prūsų gyventas kraštas.

Prsa, Prusa, Prūsia, baltų genčių prūsų gyventas kraštas. Sudarė jų žemės: Pagudė, Pamedė, Varmė, Barta, Galinda, Notanga ir Semba. Paprastai Prūsai priskiriama ir Kulmo žemė Pavyslyje. X–XIII a. kraštą nuolat puldinėjo lenkų mazoviečių kunigaikščiai. Konrado I Mazowieckio (valdė 1202–1247) pakviestas Kryžiuočių ordinas XIII a. per kryžiaus karus Baltijos šalyse Prūsą užkariavo. Prūsų-kryžiuočių karo (1230–1274) metais prūsai narsiai priešinosi, tačiau buvo nugalėti. Vokiečių riteriai užkariautas Prūsą, Nadruvą, Skalvą, Vakarų Sūduvą ir Pietų Kuršą (iki Nemirsetos–Šventosios) pavadino bendru prūsų vardu – Prūsija (vok. Preussen). Kartais Prūsa vadinamos ir vakarinių lietuvių žemės. Prūsos vardu kraštas vadinamas lietuvių istoriografijoje (dar Mažoji Lietuva istoriografijoje). Šį vardą nuolat vartoja iš Rytprūsių bei Mažosios Lietuvos 1944 į Vokietiją pasitraukę baltai autochtonai, save laikantys prūsų palikuonimis, neoprūsais. Daug jų susivieniję į Tolkemitos broliją (svarbiausi veikėjai Gerhardas Lepa, Manfredas Kairaitis, Reinhardas Grunenbergas, Günteris Brilla, Olafas Knafla ir kiti).

Dar skaitykite: prūsų etninės žemės, Prūsos gyventojų kaita, prūsų istorija, Didysis prūsų sukilimas, prūsų etninė kultūra, prūsų kalba, prūsų palikimas.

L: Voigt J. Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten… Königsberg, 1827; Pierson W. Bilder aus Preußens Vorzeit. Berlin, 1872; Ewald A. E. Die Eroberung Preussens durch die Deutschen. Bde. 1–4. Halle, 1872–88; Aberg N. Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit. Leipzig, 1919; Gaerte W. Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg, 1929; Engel C. Die Bevölkerung Ostpreussens in vorgeschichtlicher Zeit. Gumbinnen, 1932; Engel. C. Vorgeschichte der altpreussischen Stämme. Königsberg, 1935; Engel C., La Baume W. Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande. Königsberg, 1937; Anysas M. Senprūsių kovos dėl laisvės… Chicago, 1968; Kilian L. Zu Herkunft und Sprache der Prußen. Bonn, 1982; Pėteraitis V. Prūsa Lietuvos žemėlapyj // Lietuvos Pajūris, 1983, Nr 15; Šneideraitis O. Prūsai. V., 1989; Baumann K. Die Prußen. Leer, 1991; Кулаков В.И. Пруссы (V–X в.в.) M. 1994; Prūsijos kultūra. V., 1994; Okulicz-Kozaryn L. Dzieje Prusów. Wroclaw, 1997; Zur Vorgeschichte der Prußen // Tolkemita-Texte. 54. Dieburg, 1998; Užmirštieji prūsai. V., 1999.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Prūsų gintaro kilmės legendos iliustracija XVI–XVII a. kronikoje / Iš Reinhardo Grunenbergo rinkinio

Iliustracija: Prūsų genčių žemės, apie 1200 / Iš Reinhardo Grunenbergo rinkinio

Iliustracija: Prūsų karys joja per pelkes rąstais grįstu keliu / Iš Reinhardo Grunenbergo rinkinio

Iliustracija: Stumbras buvo svarbus medžioklės taikinys, išnykęs XVIII a. viduryje / Iš Reinhardo Grunenbergo rinkinio

Iliustracija: Briedžiai buvo medžiojami dar iki Antrojo pasaulinio karo / Iš Reinhardo Grunenbergo rinkinio