Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bitėnų-Rambyno kapinaitės

dešiniajame Nemuno krante tarp Bitėnų kaimo ir Rambyno kalno įrengtos kapinaitės.

Bitnų-Rambýno kapináitės įrengtos aukštame dešiniajame Nemuno krante tarp Bitėnų kaimo ir Rambyno kalno. Tai Bitėnų-Užbičių kaimo senosios kapinės. Po 1944, kaip ir kitos Mažosios Lietuvos kapinės, Bitėnų-Rambyno kapinaitės pradėtos niokoti. Tačiau dalį kapinaičių nuo naikintojų ir grobstytojų išsaugojo sena bitėniškė Elena Kondratavičienė su savo šeima. Atgimimo metais pasiryžus į Tėvynę grąžinti Vydūno palaikus, ieškota tinkamos vietos jiems perlaidoti. Pasirinktos Bitėnų-Rambyno kapinaitės – greta Rambyno ir Tilžės (Vydūnui svarbių vietovių). Architektai Marija ir Martynas Purvinai parinko vietą perlaidojimui aukščiausioje Bitėnų–Rambyno kapinaičių vietoje, atgręžtoje į Nemuną bei Tilžę. Iki tol brūzgynais apaugusią viršutinę kapinaičių dalį 1991 per vasaros talkas išvalė iš visos Lietuvos suvažiavę šimtai entuziastų. Parengtoje vietoje 1991 X 19, dalyvaujant daugybei žmonių, iškilmingai perlaidoti Vydūno palaikai. 1991–1992 architektai Purvinai parengė Bitėnų-Rambyno kapinaičių, kaip Mažosios Lietuvos panteono, projektą (numatytas naujas aptvaras, dailūs vartai – vietoj pagrobtų pokariu, Mažosios Lietuvos memorialas, kenotafai – simboliniai paminklai tolimuose kraštuose ar nežinia kur palaidotiems Mažosios Lietuvos veikėjams, apželdinimas, vietos naujiems kapams bei kita). 1993 V 30 Bitėnų-Rambyno kapinaitėse iškilmingai perlaidoti Martyno Jankaus palaikai (parvežti iš Vokietijos). Pagal Purvinų projektus, remiantis senosiomis krašto tradicijomis, Vydūnui ir M. Jankui pastatyti mediniai krikštai, o Jankų šeimai – akmeninis paminklas. Bitėnų–Rambyno kapinaitės apsodintos šilutiškio Juliaus Balčiausko išaugintais ir paaukotais retais dekoratyviniais augalais. J. Balčiauskas suformavo simbolinį (filosofinio ženklo formos), amžinai žaliuojantį antkapį Vydūnui. 1998 vasarą Vydūno draugijos ir jos pirmininko Vaclovo Bagdonavičiaus pastangomis Bitėnų-Rambyno kapinaitėse pastatyti nauji vartai (pagal Purvinų projektą). Ateityje kapinaites papildys nauji perlaidojimai ir kenotafai Mažosios Lietuvos žmonėms. 1999 X 22 Bitėnų-Rambyno kapinaitėse palaidoti iš Vokietijos parvežti Valterio Kristupo Banaičio palaikai.

Martynas Purvinas

Dalia Užpelkienė

Iliustracija: Bitėnų–Rambyno kapinaitės. Jankų giminės kapai, 1997

Iliustracija: Naujieji Bitėnų–Rambyno kapinaičių – Mažosios Lietuvos panteono – vartai, 1999. Virš vartų iškelti Vydūno žodžiai: „Spindulys esmi begalinės šviesos“