Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tolminkiemis

gyvenvietė ir dvaras tarp Gumbinės, Stalupėnų ir Geldapės. Valsčiaus centras.

Tolmnkiemis (vok. Tollmingkehmen, 1938 Tollmingen; nuo 1946 rus. Čistyje Prudy), gyvenvietė ir dvaras 21 km į pietryčius nuo Gumbinės, 21 km į pietvakarius nuo Stalupėnų, 19 km į šiaurės rytus nuo Geldapės, Šventainės upės kairiajame krante. Valsčiaus centras (nuo 1785; Įsruties apskritis). Vietovardis kilęs iš asmenvardžio Tolminas (liet. toli + minti) + liet. kiemas. 1542 vietovėje Klein Schwentay paminėtas sodybos savininkas Talmin. 1554–1565 minėta vietovė Große Schwentay, dar vadinta Talminkeim, Talminkenn, 1584 – Talminkemen. ~1589 įkurta parapija, pastatyta bažnyčia, parapinė mokykla (Tolminkiemio parapinė mokykla). 1682 pastatyta nauja bažnyčia, 1736 – mokykla. 1743–1780 Tolminkiemio parapijos klebonas buvo Kristijonas Donelaitis. Jo rūpesčiu 1756 vietoj senosios iš lauko akmenų sumūryta nauja bažnyčia, 1747 ir 1764 perstatyta klebonija, 1760 įrengti vargonai, atstatyta medinė, 1759 sudegusi mokykla (1853 pastatyta nauja, mūrinė; išlikusi), 1764 pastatytas namas kunigų našlėms (sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą). Iki 1709–1711 Didžiojo maro ir bado didžioji dalis gyventojų buvo lietuvininkai. 1732, per Didžiąją kolonizaciją Tolminkiemio valsčiuje apsigyveno daug kolonistų zalcburgiečių, įsteigtas karališkasis dvaras, kuriam priklausė ir didžioji dalis gyvenvietės. Nemažai lietuvininkų iškeldinta iš savo ūkių, jų žemė priskirta prie dvaro valdų (dėl Tolminkiemio parapijos žemių grobstymo su amtmonu K. H. Beringu, vėliau T. Ruigiu bylinėjosi K. Donelaitis). Dvaro Samanynės palivarke veikė trakėnų veislės arklių žirgynas. 1785 Tolminkiemis buvo mišrusis kaimas ir karališkasis palivarkas (14 sodybų) bei domenų valsčiaus (2 palivarkai ir 27 kaimai su 309 sodybomis) centras. Nuo XIX a. vidurio Tolminkiemio valsčiui priklausė kaimas (1905 ir 1910 buvo 88 gyventojai) ir dvaro apygarda (1905 – 188, 1910 – 230 gyventojų); 1928 jie sujungti. 1901 pro Tolminkiemį nutiestas Geldapės–Stalupėnų geležinkelis, 1907 nutiesta geležinkelio linija į Gumbinę. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 rudenį, Tolminkiemio didžioji dalis sugriauta. 1950 nugriauta bažnyčia. Lietuvos lėšomis atstatytoje bažnyčioje ir klebonijoje 1979 įrengta Donelaičio memorialinio muziejaus ekspozicija. Bažnyčios kriptoje perlaidoti K. Donelaičio palaikai. 1933 Tolminkiemyje buvo 437, 1939 – 395 gyventojai. Tolminkiemyje 1600–21 kunigavo Jonas Rėza.

Iliustracija: Tolminkiemio apylinkės / Iš Broniaus Kviklio knygos „Mūsų Lietuva“, t. IV, 1968

Iliustracija: Tolminkiemio dvaras, 1992

Iliustracija: Tolminkiemio geležinkelio stotis, 2008

Iliustracija: Tolminkiemio vaizdas už geležinkelio pervažos, XIX a. II pusė / Iš MLEA