Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Jonušas

XX–XXI a. dailininkas, Mažosios Lietuvos tradicijų saugotojas.

Jõnušas Eduardas 1932 IV 23Pikeliuose (Mažeikių aps.) 2014 IV 17Nidoje, dailininkas, Mažosios Lietuvos tradicijų saugotojas. Pradžios mokyklą lankė Mažeikiuose. 1941 su tėvais emigravo į Vokietiją. 1946 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Klaipėdoje, dirbo ir mokėsi. 1952 kaip politinis kalinys įkalintas Čitos lageryje Sibire (Rusijoje) 25 metams. 1956 amnestuotas, grįžo į Klaipėdą, nuo 1970 gyveno Nidoje. Dailės pradmenų „mokėsi“ lageryje pas dailininką A. Pivoriūną, toliau studijavo savarankiškai; piešė, tapė pastele, aliejumi, kūrė skulptūras. Surengė parodų Klaipėdoje (1957), Vilniuje (1981, 1991), Kaune (1982), Italijoje, Vokietijoje, Amerikoje ir kitur. Su padėjėjais pastatė senųjų Kuršių marių burinių valčių kopijas, jomis dabar plukdomi atvykusieji, taip atkuriami senojo gyvenimo įspūdžiai. Sukūrė paveikslų ciklus Žemė (juose pastebima indų filosofijos įtaka). Kūrybai būdingi siurrealizmo bruožai, simbolizmas. Ciklo dalis –Penktas mūsų planetos ciklas – apie tremties, kančios ir blogio išgyvenimus (17 paveikslų, aliejus). Nuo 1946 studijavo Mažosios Lietuvos vėtrungių, krikštų istoriją ir meninę raidą. Atkūrė J. Kuverto (mirė 1856) antkapinį paminklą Neringoje, sukūrė reljefų interjerams Nidoje: Darbas (kuršių tema – merijoje); Pašto karieta (pašte); Nidos vartai; L. Rėzai – 200 metų (Pervalkoje). Nidos kapinių restauravimo autorius (1975), jose pastatytos atkurtos krikštų kopijos, liudijančios, kaip atrodė senosios krašto kapinės. Surinko Kuršių nerijos vėtrungių kolekciją ir apie jas parašė veikalą (rankraštis saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje), atkūrė 100 krikštų.

L: Hein E. Cymbała. Eduardo Jonušo 17-kos paveikslų ciklas. Ratingen, 1995; Jonušas E. Hund ist auch Mensch. Ratingen, 2000.

Jovita Skolevičienė

Iliustracija: Eduardas Jonušas, 1980

Iliustracija: Eduardo Jonušo atkurti krikštai Nidos kapinėse, 1992

Iliustracija: Eduardo Jonušo knygos „Hund ist auch Mensch“ viršelis, 2000

Iliustracija: Kūrinio „Darbas“, esančio Neringos miesto savivaldybėje, fragmentas

Iliustracija: Pilkupos vėtrungė / Iš Eduardo Jonušo knygos „Kuršių marių vėtrungės“, 1973 (neišspausdinta)

Iliustracija: Nidos vėtrungė / Iš Eduardo Jonušo knygos „Kuršių marių vėtrungės“, 1973 (neišspausdinta)

Iliustracija: Nidos vėtrungės / Iš Eduardo Jonušo knygos „Kuršių marių vėtrungės“, 1973 (neišspausdinta)

Iliustracija: Nidos vėtrungės / Iš Eduardo Jonušo knygos „Kuršių marių vėtrungės“, 1973 (neišspausdinta)