Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazimieras Banys

agronomas. Lietuvos laisvės kovų dalyvis. Kraštotyrininkas.

Banỹs Kazimieras 1927 X 2Pagausantyje (Jurbarko aps.) 2015 III 15Rusnėje (Klaipėdos aps.), Lietuvos laisvės kovų dalyvis. Kraštotyrininkas. Agrarinių mokslų daktaras (nostrifikuotas 1993; žemės ūkio mokslų kandidatas 1974). 1964 baigė Žemės ūkio akademiją. Disertaciją Žolynų parinkimo ir jų naudojimo Nemuno žemupio lankose tyrimai apsigynė 1974 Estijos mokslų akademijoje. 1949 baigęs Veliuonos gimnaziją, iki 1952 mokytojavo Kymantų (Ariogalos r.) pradžios mokykloje. 1945–1949 Kęstučio apygardos partizanų rėmėjas, 1950–1952 Lietuvos studentų organizacijos Vieningoji Darbo Sąjunga ir Vakarų Lietuvos partizanų vadovybės ryšininkas. 1952 IX 30 suimtas, nuteistas 25 metus kalėti, 6 metus kalintas Intos lageriuose, po to gyveno tremtyje. 1959–1961 Pagėgių rajono Nemuno valstybinio žirgyno buhalteris, 1961–1988 Rusnės žuvininkystės ūkio laborantas, agronomas pievininkas, vyriausiasis ekonomistas. Paskelbė 25 straipsnius užliejamų pievų naudojimo klausimais. Nuo 1988 Sąjūdžio Šilutės skyriaus tarybos narys, Rusnės grupės vadovas. 1989–1992 Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininko pavaduotojas, nuo 1995 Rusnės gamtos fondo pirmininkas. 1997 su šeima įsteigė Rusnės etnografinę sodybą-muziejų. Apdovanotas Šilutės savivaldybės Sidabrinės nendrės premija (1999) už etnokultūrinę veiklą.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kazimieras Banys, 1978