Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės seimas

1923 I 19 Šilutėje vykės Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto (VMLGK) skyrių ir draugijų suvažiavimas.

Šilùtės semas. 1923 I 19 Šilutėje sušauktas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto (VMLGK) skyrių ir draugijų suvažiavimas. Priėmė Deklaraciją, skelbiančią Klaipėdos krašto prisiglaudimą prie Lietuvos autonomijos teisėmis, pasiskelbė aukščiausiąja Klaipėdos krašto atstovybe. Šilutės seimo atstovai įgaliojo VMLGK rūpintis, kad Antantė kuo greičiau pripažintų Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, tą pačią dieną apie Deklaracijos paskelbimą pranešė Lietuvos vyriausybei. 1923 I 20 sukilėlių štabas, VMLGK, naujoji E. Simonaičio Direktorija persikėlė į Klaipėdą. Šilutės seime dalyvavo daugiau kaip 120 asmenų.

L:. Valsonokas R. Klaipėdos problema. V., 1989; Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992; Gornig G. H. Das nördliche Ostpreußen Gestern und heute. Bonn, 1996; Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė. 2000