Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus kraštas

buvusių Rytprūsių šiaurinė dalis, po Potsdamo konferencijos (1945) atitekusi laikinam SSRS valdymui ir 1946 rusiškai pavadinta Kaliningradskaja oblastʼ.

Karaliáučiaus krãštas, buvusių Rytprūsių šiaurinė dalis, po Potsdamo konferencijos (1945) atitekusi laikinam SSRS valdymui ir 1946 rusiškai pavadinta Kaliningradskaja oblastʼ – Kaliningrado sritimi. Sudaro Mažosios Lietuvos didžiąją dalį (likusi dalis – Klaipėdos kraštas ir dabar Lenkijos valdomos Geldapės bei kitų apskričių dalys). Iki 1945 Karaliaučiaus krašto teritorija prikalusė Gumbinės apygardai ir Karaliaučiaus apygardai. Terminas vartotas iki Antrojo pasaulinio karo, retsykiais – ir sovietmečiu. Kadangi sovietmečiu sąvoka Mažoji Lietuva buvo išguita, vietoj jos buvo diegiami Rytprūsių (teritorija 2 kartus didesnė negu Karaliaučiaus krašto) arba Kaliningrado srities terminai. Karaliaučiaus krašto vartosena įsigalėjo Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, tačiau tik tais atvejais, kai kalbama apie Kaliningrado sritį. Karaliaučiaus krašto terminas vartojamas ir kitose kalbose: vok. Königsberger Gebiet arba Königsberger Raum, angl. Königsberg Region, esperanto kalba Kenigsberga areo.

L: Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas. V., 1996.

Algirdas Matulevičius

Vytautas Šilas

Iliustracija: Ragainės 700 metų minėjimas Karaliaučiaus krašte, 1990