Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas

Tilžės kultūrinės organizacijos, muzikinis gyvenimas, teatras.

Tižės kultrinis ir visuomennis gyvẽnimas. Kunigaikščiui išdavus privilegiją nuo 1669 VIII 5 Tilžėje veikė šaulių brolija (Schützbrüderschaft zu Tilse). 1694 paminėtas pirmasis komediantų vaidinimas, 1772 Tilžėje vaidino trupės iš Karaliaučiaus ir Dancigo, o 1811 Karaliaučiaus intendantui Heckertui buvo leista perstatyti ir patobulinti Tilžės klojimo teatrą. Naujas miesto teatro pastatas už suaukotus pinigus ir magistrato lėšas pastatytas 1892–1893; 1903 ir 1935–1936 perstatytas, po paskutinio perstatymo pavadintas Grenzlandtheater. 1799 įkurta masonų ložė Louise zum aufrichtigen Herzen, 1823 XI 10 trylika Tilžėje gyvenančių Gumbinės ložės narių įkūrė kitą masonų ložę Irene. 1846 įkurta Tilžės šaulių gildija (Schützengesellschaft). 1861 – Vyrų gimnastikos draugija (Männer-Turnverein). XIX a. viduryje suaktyvėjo muzikinis gyvenimas: apie 1833 įsteigta Muzikos draugija, 1848 – giedotojų ratelis, 1861 II 1 – 20 narių subūrusi Liedertafel muzikos draugija. 1878 Tilžėje vyko XIII, 1900 – XX Prūsijos dainų šventė. XIX a. pabaigoje veikė draugija Gesangverein (įkurta 1871 XI 12, nuo 1878 spalio vadinosi Oratorijos draugija), vokiečių (įkurta 1864) ir lietuvių (įkurta 1895/1899) Giedotojų draugijos, P. W. Wolffo suburtas vokiečių choras bei konservatorija. 1879 įsteigta Lietuvių literatūros draugija. Tarpukariu veikė keli kino teatrai (Lichtspielhaus, Capitol, Luisen-Theater), 1933 įkurtas muziejus (Grenzlandmuseum) su didele priešistorinių laikų ir miesto istorijos eksponatų kolekcija.

Dar skaitykite: Tilžė – lietuviškos kultūros centras, Tilžės amatininkų draugijos biblioteka, Tilžės keleivis, Tilžės lietuvių giedotojų draugija. Tilžės lietuvių klubas, Tilžės lietuvių namai, Tilžės lietuvių namelis, Tilžės lietuvių rinkimų draugija,Tilžės lietuvių skaitykla, Tilžės miesto Vydūno lietuvių kultūros draugija, Tilžės paminklai, Tilžės politechnikos draugija, Tilžės skaitymo mėgėjų draugijos biblioteka, Tilžės spauda, Tilžės Stolzės stenografijos klubas.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Tilžės muziejaus eksponatas – indauja, XVIII–XIX a. / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Tilžės muziejaus eksponatas – alavinis ąsotis, XVIII–XIX a. / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Tilžės muziejaus eksponatas – medinis durų užraktas, XVIII–XIX a. / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Tilžės muziejaus eksponatas – grąžtas, XVIII–XIX a. / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Tilžės muziejaus eksponatas – dėžutė titnago skiltuvui ir pintims saugoti, XVIII–XIX a. / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Tilžės muziejaus eksponatas – juostelių audimo staklės ir rėmai, XVIII–XIX a. / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Senoviškos svarstyklės Tilžės muziejuje, iki 1944 / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder Institut e. V. Bildarchiv)