Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės skaitymo mėgėjų draugijos biblioteka

Tilžėje XVII a. steigta biblioteka.

Tižės skatymo mėgjų draugjos bibliotekà pradėta formuoti 1774 provincijos mokyklos prorektoriaus Andrė padovanotos knygų kolekcijos pagrindu. 1776 apskrities gydytojas J. G. Gallesky bibliotekai skyrė nemažą asmeninį knygų rinkinį ir 1000 guldenų, už kurių procentus būtų samdomas bibliotekininkas. Tilžės skaitymo mėgėjų draugijos biblioteka buvo pildoma perkamais ir prenumeruojamais leidiniais, įrašyta į penkiatomės knygos F. S. Bocko I tomo Versuch einer wirthschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ost- und Westpreussen, 1782 [Rytų ir Vakarų Prūsijos karalystės ekonominis gamtotyros bandymas] prenumeratorių sąrašą. Draugijos iniciatyva steigti biblioteką nesusilaukė platesnės gyventojų ir miesto savivaldybės paramos. 1782 J. G. Gallesky knygų kolekcija perduota provincijos mokyklai.

L: Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai 1518–1918. V., 1984; Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų). V., 1987

Domas Kaunas

Vytautas Gocentas