Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuviškas namelis Jokūbynėje

lietuviškas namelis Jokūbynėje, atviras Mažosios Lietuvos etnografinis muziejus.

lietùviškas namẽlis Jokūbỹnėje, lietuvių namas Tilžėje, Tižės lietùvių namẽlis, atviras Mažosios Lietuvos etnografinis muziejus. Atidarytas 1905 VI 3 Tilžėje, Jokūbynės parke. Muziejaus įkūrimo iniciatorius – Lietuvių literatūros draugijos pirmininkas Aleksandras Kuršaitis. Lietuviškas namelis Jokūbynėje įrengtas pagal vaizdingo mažlietuvių namo pavyzdį. Namelį statė butų statytojas Barutzkis iš Šlažų ir baurots Meyse iš Tilžės. Projektu rūpinosi dvarininkas Hugo Scheuʼus iš Šilutės. Lietuviškas namelis Jokūbynėje su tvora ir reikalingais ištaisymais kainavęs apie 6000 markių. Lėšos statybai surinktos iš Tilžės miestiečių ir lietuviškų apskričių kaimo gyventojų. Etnografinių daiktų (rakandų, linų ir vilnų apdorojimo, milo vėlimo, audinių, aprangos dalių) surinkta iš Pakalnės apskrities ir pamario lietuvių šeimų. Prie namelio buvo pasodintas gėlių darželis. Birželio 3 – rugsėjo 3 Jokūbynės parke vyko didelė Rytprūsių amatų paroda, ta proga lietuviškame namelyje pardavinėta pienas, varškė, audiniai, pirštinės, parodymui austa. Pasibaigus parodai, namelis tapo įvairių rinkinių muziejumi. Iki Pirmojo pasaulinio karo čia buvo verpiama, audžiama, pardavinėjami audiniai. Sukaupta ikonografinė medžiaga: lietuvių kaimiečių nuotraukos, Eduardo Giseviaus piešinių originalai ir kopijos. Lietuviško namelio Jokūbynėje rinkiniai eksponuoti įvairiose parodose: 1906 Drezdene, 1908 ir 1918 Berlyne, 1910 Alensteine. 1923 nustojus veikti Lietuvių literatūros draugijai, lietuviško namelio rinkiniai perduoti Tilžės kraštotyros ir Prussia-Museum muziejams. Iki Antrojo pasaulinio karo lietuviškas namelis Jokūbynėje buvo lankomiausia vieta. Sunaikintas karo ar pokario metais.

L: Milius V. Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija. V., 1993, p. 76–82.

Vacys Milius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Lietuviško namelio Tilžėje žirgeliai (lėkiai), 1919

Iliustracija: Lietuviškas namelis-muziejus Tilžės Jokūbynės parke, nacių uždarytas, 1943 / Iš MLEA