Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės amatininkų draugijos biblioteka

Tilžės liaudies biblioteka.

Tižės amãtininkų draugjos bibliotekà, įkurta Tilžės amatininkų draugijai (įkurta 1872, vadovas E. Herendėrferis) perėmus Tilžės liaudies biblioteką (įkurta 1859). Maždaug nuo 1885 vadinosi Tilžės liaudies biblioteka. Buvo įsikūrusi iš rotušės išsinuomotoje salėje, vėliau – name Žuvų skersgatvyje. Tilžės amatininkų draugijos bibliotekos fonde vyravo įdomaus ir mokomojo turinio literatūra. Skaitytojų aptarnavimas buvo mokamas: 10–15 pfenigų per mėnesį, knygas keitė sekmadieniais. 1891 išleido bibliotekos knygų katalogą. Vadovai: batsiuvys K. Valteris, dažytojai G. Klameris, R. Demkė, mokytojas A. Harbrukeris, redaktorius H. Ungefugas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų). V., 1987.