Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės lietuvių namai

lietuvininkų kultūriniams renginiams skirto pastato neįgyvendintas projektas.

Tižės lietùvių nama. 1929 netekusi lietuviško namelio Jokūbynėje lietuvininkų šviesuomenė, vadovaujama Vydūno, puoselėjo mintį nupirkti ir naujai pastatyti namą Tilžėje ir ten rengti kultūrinius renginius. Lėšas tam rinko ir Vytauto Didžiojo uiversiteto studentai, prie jo išlaikymo aukomis prisidėjo Didžiosios Lietuvos teisininkų draugija, Vytauto Didžiojo uiversitete įsikūrusi studentų korporacija Mažoji Lietuva (pirmininkas E. Purvinas) ir kitos organizacijos. Už Klaipėdoje skaitytas paskaitas gautas lėšas Tilžės lietuvių namų statybai statybai paskyrė E. Galvanauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto geografijos profesorius K. Pakštas. Uždarius Prūsų lietuvių draugijų tarybą dingo visi surinkti pinigai. Tuo pretekstu tarybos pirmininkui Vydūnui vokiečiai 1938–1939 iškėlė bylą. Vydūną išteisinti padėjo Lietuvių rašytojų draugijos sukelta įvairių šalių kultūros veikėjų ir spaudos opinija.

L: Gocentas V. Tilžės lietuvių namelis // Mažoji Lietuva. 1990, nr. 7.