Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės Stolzės stenografijos klubas

vokiečių profesinė organizacija.

Tižės Stolzės stenogrãfijos klùbas (vok. Die stenographische Gesellschaft nach Stolze zu Tilsit), vokiečių profesinė organizacija, veikusi XIX a. pabaigoje. Tilžės Stolzės stenografijos klube mokyta stenografijos – greitraščio sistemos, skirtos kalbėtojo kalbai užrašyti. Turėjo biblioteką, kurią tvarkė bene pirmasis Mažosios Lietuvos bibliotekininkas lietuvis, raidžių rinkėjas Sudergaitis. Pavadinimas nuo H. A. Wilhelmo Stolzės (1798–1867) pavardės; jis sukūrė stenografavimo sistemą, pritaikytą vokiečių kalbai, ir 1841 išleido vadovėlį apie šią sistemą. Berlyne veikė toks pat klubas.

Vytautas Gocentas