Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės lietuvių skaitykla

visuomeninė kultūros įstaiga.

Tižės lietùvių skaityklà, 1894–1940 veikusi visuomeninė kultūros įstaiga. Turėjo žurnalų, laikraščių, knygų, kurios buvo išduodamos ir į namus. Veikė nuomojamose patalpose kasdien; sekmadieniais trumpiau. Įsteigta K. Paulaičio ir „Birutės“ draugijos iniciatyva. Steigėjai Kristupas Voska ir Enzys Jagomastas; jų vadovaujama Tilžės lietuvių skaitykla veikė iki 1895. 1913 Tilžės visuomeninei skaityklai išlaikyti buvo įkurta draugija, vadovaujama E. Raušenplato, A. Bendikaičio ir kitų. Įvairiais laikotarpiais Tilžės lietuvių skaityklą išlaikė kelios Tilžės lietuvių organizacijos: Tilžės lietuvių klubas (1894–1922), Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose (1901–1906, Tilžėje), Lietuvių kultūros draugija (1931–1935), Vokietijos lietuvių susivienijimas (1937–1940).

Vytautas Gocentas