Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rankraščiai iš Prūsijos

po Antrojo pasaulinio karo į Karaliaučiaus sritį rengtų ekspedicijų metu rastos ir išgelbėtos išlikusios archyvalijos ir knygos.

rañkraščiai iš Prsijos, po Antrojo pasaulinio karo į Karaliaučiaus sritį rengtų ekspedicijų (iniciatoriai – Juozas Jurginis, Povilas Pakarklis, Jonas Kruopas ir kiti) metu rastos ir išgelbėtos išlikusios archyvalijos ir knygos. Daugiausia archyvalijų rasta Laukstyčių pilies griuvėsiuose. Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje rankraščiai sutvarkyti ir kataloguoti. Susidarė fondai: F14 (Klaipėdos krašto aktų kolekcija), F15 (Rankraščių rinkinys Borussica), F228 (Mažosios Lietuvos aktai) ir F170 (Hugo Šojaus archyvas). Dalis rankraščių nekatalogizuoti ir nerestauruoti. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje yra fondai: F51 (dalis Hugo Šojaus archyvo), F103 (Mažosios Lietuvos istoriniai aktai), F104 (Klaipėdos krašto istoriniai aktai) ir 3 asmenų fondai: F50 (Viliaus Gaigalaičio), F53 (Heinricho Philipo Müllerio) ir F138 (Ernsto Neumanno, Teodoro Sasso). Lietuvos valstybiniame archyve yra daugiau kaip 50 000 dokumentų, susijusių su Klaipėdos kraštu. Pagal signatūras ir antspaudus nustatyta 70% dokumentų kilmės. Iš dalies rankraščių likę tik blogos būklės fragmentai. Pastebėtos įvairios karo metais padarytos žymės. Kai kurie rankraščiai deginti, naikinti SSRS kareivių, odiniai viršeliai naudoti kelnių diržams gaminti, aptikta kulkų ir granatų skeveldrų paliktų žymių. Tarp rankraščių yra įvairaus laikotarpio ir pobūdžio dokumentų, leidžiančių tyrinėti Mažosios Lietuvos ir Karaliaučiaus universiteto istoriją.

Dar skaitykite lituanikos likimas po 1944.

Ekdahl S. Karaliaučiaus universiteto istorijos šaltiniai Lietuvoje // Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėda, 2001.

Iliustracija: Jurgio Mikšo laiško J. Malinauskaitei faksimilė, 1885 / Iš Domo Kauno knygos „Aušrininkas“, 1996

Iliustracija: Mato Pretorijaus knygos „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“, XIX a. rankraščio nuorašas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, F 129

Iliustracija: Kristijono Donelaičio „Metų“ rankraštis, saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute