Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Philipp Müller

Heinrichas Filipas Miuleris, XIX–XX a. vokiečių literatas, visuomenės veikėjas.

Müller Heinrich Philipp (Heinrichas Filipas Miùleris) 1849 IV 25 1909 V 21, vokiečių literatas, visuomenės veikėjas. Gimė ir augo pirklio Johano Müllerio (1805–1882) šeimoje. 1855–1865 lankė Klaipėdos vokiečių gimnaziją, 1873 baigė Wormso žemės ūkio akademiją. 1871–1893 dirbo ekonomistu, ūkvedžiu valdiškuose dvaruose, tėvų ir savo ūkiuose. Persikėlęs į Smeltę ir Klaipėdą, dirbo (bravoro ir kitose) įmonėse, bendradarbiavo lietuviškuose ir vokiškuose laikraščiuose. Paliko rankraštinę šeimos kroniką, eilėraščių. Susirašinėjo su Hugo Scheu, kunigu Endrikiu Endrulaičiu, bendravo su Martynu Šernium ir kitais. Kronikoje ir straipsniuose yra žinių iš Rytprūsių ir Klaipėdos krašto praeities, apie Dovilus, Kisinius, 1831 ir 1863 sukilimus ir Antaną Gelgaudą. Buvo Šaulių sąjungos, gyvulių globos draugijos narys. Su Dovilų kunigu Gustavu Juozapaičiu (Josepeit) buvo įkūręs Dovilų klubą Nachbarschaft [Kaimynystė]. Vertė lietuvių liaudies dainas į vokiečių kalbą, studijavo lietuvių ir prūsų kalbas, lietuvių kalbos buvo išmokęs ir savo vaikus. Turtingo šeimos rankraštyno dalis saugoma Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne.

Vytautas Gocentas