Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kruopas

XX a. lietuvių kalbininkas.

Kruõpas Jonas 1908 IV 23Šakalinėje (Tauragės aps.) 1975 V 17Vilniuje, lietuvių kalbininkas. Filologijos mokslų daktaras (1952). 1928 baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1937 – Vytauto Didžiojo universitetą. Dėstė Klaipėdos ir Vilniaus pedagoginiuose institutuose, Vilniaus universitete; docentas (1948). Nuo 1946 dirbo Lietuvių kalbos institute (nuo 1952 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas); 1955–1964 direktoriaus pavaduotojas. 1961–1975 Žodynų skyriaus vadovas. Tyrinėjo lietuvių kalbos ir lietuvių leksikografijos istoriją, vadovavo instituto Terminologijos komisijai, akademinio Lietuvių kalbos žodyno rengimui, redagavo Dabartinės lietuvių kalbos žodyną (1954, 1972), rašė kalbos kultūros klausimais. Redagavo leidinius apie Mažosios Lietuvos rašto paminklus: Pirmoji lietuviška knyga (1947), Pirmoji lietuvių kalbos gramatika (1957). Paskelbė studiją Žodyninės slavybės M. Mažvydo raštų kalboje (kn. Senoji lietuviškoji knyga, 1947), spaudai parengė rankraščius S. Daukanto pastabos dėl G. Neselmano žodyno (Lietuvių kalbotyros klausimai. T. 4. 1961; T. 5. 1962).

L: Kruopas J. Rinktiniai raštai. V., 1998; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. V., 1982, kn. 2. p. 45–48; Zinkevičius Z. Jonas Kruopas // Baltistica, 12 (1), 1976, p. 107–108; Gaivenis K., Lyberis A., Ulvydas K. J. Kruopas – žymus gimtosios kalbos tyrinėtojas // Kalbos kultūra, 34, 1978, p. 76–83.

Algirdas Sabaliauskas