Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor von Sass

Teodoras fon Zasas, XX a. Klaipėdos krašto nacių veikėjas.

Sass Theodor von (Teodoras fon Zãsas) 1881 VIII 18Komalmene (dabar Komaluży, Lenkija) 1958 VIII 9Wismare, Klaipėdos krašto nacių veikėjas. Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios kunigas, baronas. Baigė teologijos mokslus, po Pirmojo pasaulinio karo apsigyveno Klaipėdoje, gavo Lietuvos pilietybę. Nuo 1929 priklausė Vokietijos nacionalsocialistinei darbininkų partijai (NSDAP). Vadovavo slaptam Klaipėdos NSDAP skyriui. 1933 VI 1 Klaipėdoje įsteigė Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets (CSA; Klaipėdos krašto krikščionių socialistų darbininkų sąjunga), jai vadovavo. Dėl Klaipėdos krašto pronacistinio judėjimo vado posto varžėsi su NSDAP iškeltu nauju vadu Ernstu Neumannu. Už nepaklusnumą neteko NSDAP paramos, buvo atleistas iš kunigo pareigų. 1934 II 15 Lietuvos saugumo suimtas, 1935 III 26 Kaune, per Klaipėdos krašto CSA ir SOVOG narių teismo procesą, nuteistas 8 metus kalėti (Neumanno-Sasso byla). 1937 IX 8 amnestuotas, apsigyveno Vokietijoje.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992.