Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Neumann

Ernstas Noimanas, Klaipėdos krašto nacių vadas.

Neumann Ernst, (Ernstas Nòimanas) 1888 VII 13Wensowkene (Lėciaus aps.) 1955 V 19Bad Segeberge (Vokietija), Klaipėdos krašto nacių vadas. Direktorijos patarėjas. Berlyne, Hannoveryje studijavo veterinariją. Per Pirmąjį pasaul. karą tarnavo kariuomenėje. Atkeltas į Klaipėdą dirbo veterinarijos ligoninėje. Propagavo vokiečių revanšizmo idėjas. Rengdamasis aktyviam ardomajam darbui 1925 lankė kursus Bavarijoje. 1933 VI 21 įkūrė Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets [Klaipėdos krašto socialistinė tautos sąjunga]. Jos tikslas – ginklu atplėšti Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos ir prijungti prie Vokietijos. 1934 II 9 Lietuvos saugumo policijos suimtas ir teistas Kaune 1934 XII 14–1935 III 26 (Neumanno–Sasso byla). Neumannas buvo nuteistas 10 metų kalėti. Lietuvos Respublikos prezidento malonės aktu 1937 balandį iš kalėjimo paleistas. Neumannas toliau tęsė antilietuvišką veiklą, parengė Klaipėdos krašto okupaciją (1939 III 22–23). Už nuopelnus naciams 1939 gavo Uostadvario, 1941 – Baugštininkų dvarus. 1944 pabaigoje pasitraukė į Vakarus; ten anglų karinės administracijos internuotas. Po 3 metų paleistas ūkininkavo Bad Segeberge.

Albertas Juška

Iliustracija: Ernstas Neumannas