Mažosios Lietuvos
enciklopedija

neoprūsai

naujieji prūsai, senosios Prūsos, Prūsijos gyventojų prūsų palikuonys.

neoprūsai, naujeji prsai, Prūsos, Prūsijos gyventojų prūsų palikuonys, t. p. baltų ir germanų mišraus kraujo žmonės. Sąvoka atsirado XIX a., kai liberaliosios krypties vokiečių istorikai, romantizmo atstovai (Johannesas Voigtas, Augustas Kotzebue ir kiti) ėmė išsamiau tirti prūsų kovas už laisvę, smerkti Kryžiuočių ordiną bei jo ideologinius įkvėpėjus (dažniausiai popiežius) kaip religinio fanatizmo skleidėjus ir agresorius prieš prūsus bei kitus baltus. Anot šių istorikų, prūsai kaip etnosas nežuvę, ne visi išmirę, tik susimaišę su atėjūnais ir suvokietėję. Naujesnė tauta Prūsijos krašte susidariusi ne iš Ordino narių, o iš autochtonų prūsų ir lietuvininkų, t. p. iš taikių ir kultūringų kolonistų. Taip susiformavę neoprūsai sukūrė įvairiakalbę raštiją, aukštą kultūrą bei stiprią Prūsijos valstybę. Ši buvusi teisėta ne užkariautojų kryžiuočių, o prūsų palikimo paveldėtoja. Jos pagrindas – neoprūsų kraštas (Senoji Prūsija), o ne etninės vokiečių Brandenburgo kurfiurstijos žemės. Kolonizacijos ir germanizacijos sąlygomis tokia autoritetingų istorikų nuostata formavo palankų požiūrį į senuosius prūsus ir jų kultūrą. Koncepcija apie neoprūsų tautą glaudžiai siejosi su rytprūsietišku kraštietišku patriotizmu. Neoprūsų idėją Antrojo pasaulinio karo pabaigoje atgaivino Vakarų Vokietijoje (nuo 1949 – Vokietijos Federacinėje Respublikoje) apsigyvenę rytprūsiečiai, laikantys save neoprūsais arba prūsais. Jie, susitelkę į „Tolkemitos“ broliją, leidiniuose „Tolkemita-Mitteilungen“ [„Tolkemitos žinios“], „Tolkemita-Texte“ puoselėja ir propaguoja protėvių kalbą, religiją, mitologiją, kultūros vertybes, garbingą istoriją. Dabar neoprūsai laiko save vokietkalbiais, tačiau stengiasi išlaikyti savo tapatumą ir skirtybes nuo etninių vokiečių. Žymiausi neoprūsų veikėjai: Reinhardas Grunenbergas, Günteris Brilla, Manfredas Kairaitis, Olafas Knafla, Gerhardas Lepa ir kiti.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Tolkemitos brolijos nariai Gerhardas Lepa, Manfredas Kairaitas, Ortrun Barran, Olafas Knafla prie paminklinio akmens Dieburge (Vokietija) Prūsai atminti, 1995 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Leidinio „Tolkemita-Mitteilungen“ viršelis, 2003, Nr. 1

Iliustracija: Neoprūsai. Plakatas su bendrijos steigėjų parašais, 1989 / Iš Günterio Reinhardo Grunenbergo rinkinio