Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tolkemita-Texte“

draugijos „Tolkemita“ tęstinis leidinys, leidžiamas nuo 1980 Dieburge.

„Tolkemita-Texte“ draugijos Tolkemita tęstinis leidinys, leidžiamas nuo 1980 Dieburge (Vokietijoje). Išeina 2–3 numeriai per metus (iki 2009 išėjo 72 numeriai). Spausdina straipsnius Prūsos ir Prūsijos, Vokiečių ordino istorijos, kalbotyros ir kitais klausimais, paskelbė Agnes Miegel balades ir kita. Rengėjai ir bendradarbiai: Gerhardas Lepa, Raineris Eckertas, A. Sppeke, Vladimiras Kulakovas, Kristina Brazaitis, Reinhardas Grunebergas, Martynas Purvinas ir kiti. Redakcinės kolegijos nariai: Gerhardas Lepa, R. Grunebergas, Olafas Knafla ir kiti.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Leidinio „Tolkemita-Texte“ viršelis

Iliustracija: Dieteris Rimatis (pirmas), Gerhardas Kühnas, neatpažintas, profesorius Vladimiras Kulatovas ir Gerhardas Lepa ekspedicijoje Semboje, 1999 / Iš MLEA